Tugas Fisika Dasar

Dikumpul pada pertemuan berikutnya
1.    Tiga muatan titik terletak di sepanjang sumbu x seperti yang ditunjukkan pada Gambar. Muatan positif q1 = 15,0 mC adalah pada x = 2.00 m, muatan q2 = 6,0 mC adalah pada titik asal, dan gaya resultan yang bekerja pada q3 adalah nol. Apa koordinat x dari Q3?
2.    Dua buah muatan yang besar dan tandanya tidak diketahui di amati saling tolak menolak dengan gaya 1 N, ketika jarak pisahnya 25 cm, berapa gaya ini jika keduanya terpisah pada jarak : a. 50 mm     b. 5 mm
3.     Dua identik bola dibebankan kecil, masing-masing memiliki massa 3,0 x 10-2 kg, menggantung dalam keseimbangan seperti yang ditunjukkan pada Gambar. Panjang setiap string adalah 0,15 m, dan sudut q adalah 5,0 °. Cari besarnya muatan pada lingkup masing-masing.
4.    Sebuah dipol listrik didefinisikan sebagai muatan q positif dan negatif muatan-q dipisahkan oleh jarak 2a. Untuk dipol ditunjukkan pada Gambar, Tentukan (E) medan listrik di P akibat dipole, di mana P adalah jarak y >> dari asal.

Comments